Gnoza
Gnoza

Studiując gnostyckie przekazy możemy rozróżnić trzy znaczenia słowa gnoza, których używa się w zależności od kontekstu. Pomijając naukowe i encyklopedyczne definicje gnozy podajemy te trzy znaczenia:

Gnoza Gnoza jako oddech Boga, niepoznawalny Bóg, Logos, źródło wszystkich rzeczy, objawiające się jako Duch Boga, Światło, Siła i Mądrość.
Gnoza Gnoza jako żywa wiedza, obecna u Boga i będąca jego częścią. Poprzez odrodzenie duszy człowieka, będące narodzinami Światła Boga w mikrokosmosie, osiąga się gnozę, pymandryczny (niebiański) stan świadomości.
Gnoza Gnoza jako nazwa Powszechnego Braterstwa istot wyzwolonych z koła narodzin i śmierci, które dokonały odrodzenia duszy i dzięki procesowi transfiguracji żyją w wieczności. Powszechne Braterstwo pomaga ludzkości w jej drodze przez materię, utrzymując przenikające Ziemię pole promieniowania siły Chrystusowej. W ten sposób ludzkość jest nawoływana i wzywana do odrodzenia i powrotu do wieczności.
Instytut Wydawniczy Rozekruis Pers w Wieluniu Projekt i wykonanie: Studio Merigold